Badnor.no
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

Frakt og levering:

Transportforsikring inngår i alle ordrer hvor vi ordner transporten.
Om det mot formodning oppstår en transportskade på produktet på vei hjem til deg, står vi for forsikringen og leverer nytt produkt/-del snarest mulig.

For ordrer sendt som Postpakke eller MyPack mottar kunde hentemelding enten via SMS, e-post eller post.
For ordrer sendt som pall/ stykkgods blir kunde kontaktet av transportør i forkant av levering for å avtale et tidspunkt som passer (dette for at du skal slippe å sitte hjemme å vente).
 
Risiko for varen går over på kjøper når varen leveres til kjøper eller kjøpers representant.
Kunden plikter derfor å sjekke forsendelsen ved mottak - merk deg at du ved å signere for å ha mottatt varene signerer for å ha mottatt rett mengde varer og at sendingen er uten skader.

Grundig kontroll av forsendelsen er derfor veldig viktig.
Enhver skade må anmerkes. Skriv i tilfelle en anmerkning om dette på fraktbrevet før signering eller på et eget ark som du krever at sjåføren signerer på. Husk alltid å ta bilder av skaden.
Husk også å sjekke sendingen omgående for eventuelle skjulte skader (innhold kan i sjeldne tilfeller være skadet selv om emballasjen fremstår som hel og pen).
Ved skader må både Badnor AS og transportør varsles omgående enten via telefon eller e-post for at ikke rett til erstatning skal bortfalle.
Det er viktig å merke seg at en transportskade ikke anses som en mangel ihht. Forbrukerkjøpsloven.
(Ovenfor nevnte krav på bakgrunn av regler som lover og regler som praktiseres av alle større transporførere, og er utarbeidet ihht. lov om vegfraktavtaler og NSAB2000 (Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser).)

 
Våre fraktpriser (se komplett oversikt under "informasjon") gjelder for samlet levering.
Dersom noen varer er utsolgt/ tomt på lager, forbeholder vi oss retten til å vente med sending av ordren frem til hele ordren kan sendes samlet.

I tilfelle forsinkelser/ feil/ transportskader e.l. , må ikke kunde ordne med håndverkere e.l. før varene er fysisk på plass, og det har blitt kontrollert at sendingen er komplett, samt feil-/ skadefri. Dette da uforutsette ting dessverre noen ganger kan oppstå, og vi ikke har anledning til å dekke eventuelle kostnader i forbindelse med dette.

Installasjon/ montering:
Vi oppfordrer alle til å benytte seg av godkjente rørleggere og elektrikere til montering/ tilkobling av det vanntekniske og elektriske på produkter som kjøpes av oss. Ved bruk av godkjente/ autoriserte fagfolk til montering har du en garanti for at produktet blir riktig montert, slik at dine rettigheter blir ivaretatt ved eventuelle garantispørsmål.
Produkter bør og skal plasseres slik at det er enkel servicetilgang.

 
Garanti/ reklamasjon:

For alle varer som selges til forbrukere gjelder ”Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven)
Forbrukerkjøpsloven tilsier 2 år reklamasjonsrett, men for produkter som er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år, er reklamasjonsretten 5 år.
((*) Gjelder ikke brukte varer, b-varer eller andre varer som klart og tydelig annonseres uten reklamasjonsrett.)

På mange av våre produkter følger det også garantier fra produsent eller importør.
For mer informasjon om eventuelle slike garantier - ta kontakt.

Kunden plikter seg til å sjekke produktet omgående etter mottak. Ved feil eller mangler på produktene må Badnor AS varsles omgående, eller senest påfølgende virkedag, og før oppstart av montering/ installering.

Dersom produktet er defekt eller har en mangel, vil det som hovedregel måtte returneres for kontroll/ reparasjon. Ved retur av produkter for kontroll/ reparasjon er avsender ansvarlig for at varene ikke blir skadet underveis.
Dersom du blir bedt om å returnere produktet til Badnor AS (må kun gjøres etter avtale), vil vi kontrollere produktet etter at det er mottatt, og kontakte deg i løpet av kort tid  for å informere om videre saksgang.
Dersom produktet har en mangel, vil produktet som hovedregel bli reparert og sendt ut igjen.
Dersom reparasjon anses å bli for kostbar eller umulig, vil produktet bli erstattet med et nytt, likt produkt.
Om vi ikke klarer å levere likt produkt forsøker vi å finne et erstatningsprodukt i samråd med kunde.
Om vi ikke blir enige om et erstatningsprodukt, blir kjøpet hevet og kjøpesummen tilbakebetalt.
Dersom det ikke blir påvist noen mangel på returnert produkt, vil kunden i alle tilfeller måtte dekke våre kostnader.

Før feil meldes til Badnor AS, må kunden undersøke om feilen skyldes forhold fra kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet har en mangel eller ikke fungerer som beskrevet må kunden melde dette til Badnor AS innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Feil og mangler som skyldes feil bruk, feilinstallasjon e.l. dekkes i sin helhet av kunden.


Under forutsetning av at ting ikke skyldes grov uaktsomhet fra Badnor AS sin side, kan Badnor AS ikke holdes ansvarlig for kostnader/ utgifter til demontering/ montering/ reparasjon av defekte varer/ produkter eller varer/ produkter som har en mangel.
Vi dekker eventuell returtransport når reklamasjoner/ garantisaker når disse er godkjent, samt transport i forbindelse med levering av ny vare.Avhjelp:

Badnor AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved våre produkter iverksette tiltak for å rette mangelen. Dersom kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Badnor AS, er ikke Badnor AS forpliktet til å dekke utgifter i forbindelse med dette.Angrerett:

Hvis
du angrer på et kjøp du har gjort via Badnor.no (eller annen type fjernsalg fra Badnor AS) gjelder selvfølgelig ”Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (Angrerettloven)”.

Vi ønsker at dette skal skje på en så enkel som mulig måte for begge parter.
Badnor AS sender derfor ut opplysninger om angrerett (angrerettskjema) i forbindelse med alle kjøp gjort av privatpersoner via fjernsalg.

Fristen for å opplyse oss om at du skal benytte angreretten er 14 dager etter at varene er mottatt.
(Angreretten er ikke gjeldende for produkter som er tatt i bruk.)

Vi anbefaler at tilsendt angrerettskjema benyttes, og at dette sendes til oss på e-post. Vi er da forpliktet til å tilbakebetale alle faktiske kostnader som vi belastet deg for (inkl. frakt/ porto osv.).
Returfrakt/ returporto og eventuelle andre utgifter/ kostnader i forbindelse med returforsendelsen må betales av kunde.
Pris for returfrakt bør normalt være omtrent den samme som prisen for å få varene tilsendt (i enkelte tilfeller noe mer kostbar).
Returforsendelsen vil bli sjekket av oss raskt etter mottak. Tilbakebetaling skjer senest 14 dager etter at vi har mottatt forsendelsen.

Når du returnerer produkter er du selv ansvarlig for at varene ikke blir skadet underveis. Varene skal helst returneres til oss i uskadet originalemballasje. Denne emballasjen er spesielt tilpasset varen, og gir derfor den beste beskyttelsen. Vi anbefaler derfor at du viser god omsorg for emballasjen som varene blir levert i.

Ved retur av varer har avsender risiko for forsendelsen, Transportalternativ med sporingsmulighet må benyttes (for din egen sikkerhet). Returforsendelser uten sporingsmulighet skjer på avsenders ansvar.
Vi godtar ikke at returprodukter sendes i oppkrav. Disse vil da bli nektet mottatt og returnert til avsender. 

OBS!
- Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Angrerettloven §6, punkt e).

 - Du har ikke angrerett på produkter som vi har fått spesiallaget eller spesialtilpasset.
 - Angeretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse og forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (jf. Angrerettlovens §12, punkt a).
 - Dersom du benytter deg av angreretten ifm. et tilvirkningskjøp, er du pliktig til å betale for de ekstra kostnadene som påløper for utført arbeid og medgåtte materialer (jf. Angrerettlovens §16, første ledd).
 
Dersom du lar være å hente din forsendelse og forholder deg ellers helt passivt, eller dersom du nekter å motta varene, vil dette ikke fortelle oss noe om hvorfor. Kravene som stilles til deg i Angrerettloven §11 og 13 vil da ikke være oppfylt, og du vil således miste retten til å benytte deg av angreretten. I så tilfelle vil du bli belastet for frakt/ porto tur/ retur, i tillegg til et gebyr på kr. 250,- for vårt merarbeid i forbindelse med saken.

Før ordren er sendt fra oss, kan den når som helst slettes eller kanselleres.
Dette kan enten gjøres av deg personlig i nettbutikken, eller ved å kontakte oss via e-post eller telefon.

 
Diverse:

Via Badnor.no kan kun varer bestilles for levering innenfor Norges grenser.
For bestilling av varer til andre land, vennligst ta kontakt. 

Vi tar forbehold om eventuelle prisfeil, utsolgte eller utgåtte produkter på våre nettsider.
I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å kansellere ordren eller deler av denne.

Vi gjør vårt ytterste for at informasjon som gis om produktene skal være så riktig og presis som mulig.
Vi tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere ihht. til din bestilling.
Bilder brukt på nettsiden er ment som illustrasjon. Små avvik kan forekomme, selv om vi hele tiden gjør vårt beste for å unngå at dette skjer.
Ved mindre avvik fra oppgitt informasjon/ spesifikasjoner vil dette i seg selv ikke gi rett til noe krav fra deg som kunde overfor Badnor AS.

Så fremt oppgitt informasjon/ spesifikasjoner om produktet som er levert ikke avviker i vesentlig grad fra det som er oppgitt, vil det heller ikke medføre rett til å returnere varen.
Badnor AS har intet ansvar for eventuelle skader produktene eventuelt måtte påføre personer, eiendom eller eiendeler.
Badnor AS har heller intet ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/ eller de faktiske spesifikasjonene på et produkt eller ved feil montering/ bruk.

Badnor AS har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen (da også inkludert eventuelle renter/ gebyrer/ omkostninger) er betalt i sin helhet.

Uavhentede forsendelser eller forsendelser som nektes mottatt vil du bli belastet for frakt/ porto tur/ retur, i tillegg til et gebyr på kr. 250,- for vårt merarbeid i forbindelse med saken.

Badnor AS har som mål å løse eventuelle "tvister" i minnelighet, og komme frem til en løsning som kan aksepteres av alle involverte parter.
Dersom tvister ikke lar seg løse, kan saken bringes inn for Forbrukerrådet.
Dersom saker bringes inn for domstolene, skal de behandles i selgers verneting.
Alle tvister skal løses etter norsk rett.


Personvern/ Informasjonskapsler/ Cookies:

Les mer om dette i vår "personvernerklæring".

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke